Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt för långsam handläggning av två tvistemål och mot lagmannen vid samma tingsrätt för det sätt på vilket han hållit sig informerad om handläggningen av målen m.m.

Tillbaka till söka beslut