Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en skolkurator som, under en pågående tvist vid domstol angående umgänge med barn, på begäran av den ena förälderns ombud har avgett ett utlåtande rörande barnen

Utbildning ,forskning, studiestöd Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut