Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialnämnd som dels inte motiverat ett beslut, dels meddelat en felaktig fullföljdshänvisning. Vidare kritik mot en länsrätt för handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av domstolen utan av länsstyrelsen

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Beslutsmotivering, utformning av beslut Fullföljdshänvisning
Tillbaka till söka beslut