Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en socialsekreterare vid Östra Göteborgs stadsdelsnämnd i Göteborgs kommun för brister i handläggningen av ett ärende rörande ekonomiskt bistånd; även fråga om rättelse av uppgift i utredningen

En kvinna och hennes sambo ansökte om ekonomiskt bistånd.Socialsekreteraren som handlade deras ärende förde från tidigare utredningar in uppgifter av mycket känslig karaktär i den aktuella utredningen, bl.a. om att kvinnan i 12-
årsåldern blivit utsatt för en våldtäkt. JO kritiserar socialsekreteraren för att uppgifterna redovisades i biståndsutredningen och för det sätt som detta gjordes på, bl.a. utan föregående diskussion med kvinnan.

I beslutet avhandlas även frågan om det varit möjligt för nämnden att på kvinnans begäran utplåna uppgiften, dvs. radera en ”personuppgift” ur utredningen. Någon kritik uttalas inte i den delen.

Tillbaka till söka beslut