Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en stadsdelsnämnd för bristfälliga insatser att tillse att en elev i grundskolan fullgjorde sin skolplikt. Även kritik för underlåtenhet att fullgöra den i 71 § socialtjänstlagen (1980:620) föreskrivna anmälningsskyldigheten

Tillbaka till söka beslut