Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en stadsdelsnämnd för bristfälliga insatser att tillse att en elev i grundskolan fullgjorde sin skolplikt. Även kritik för underlåtenhet att fullgöra den i 71 § socialtjänstlagen (1980:620) föreskrivna anmälningsskyldigheten

Utbildning ,forskning, studiestöd Socialtjänstlagen (1980:620). paragraf 71 Anmälningsskyldighet Barn/ungdom
Tillbaka till söka beslut