Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en tjänsteman vid ett sjukhus för kränkning av anställdas yttrandefrihet

Hälso- och sjukvård Regeringsformen - RF Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut