Tillbaka till söka beslut

Kritik mot en vård- och servicenämnd angående utlämnande av namnuppgifter på vissa personer med pågående biståndsinsatser i form av hemtjänst till Pensionärernas Riksorganisation PRO

Socialtjänst och LSS Sekretesslagen (1980:100). kapitel 14 paragraf 9 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 4 Sekretess
Tillbaka till söka beslut