Tillbaka till söka beslut

Kritik mot ett sjukhus för utlämnande av kopior av journalhandlingar avseende en avliden person

Hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL kapitel 25 paragraf 1 Sekretesslagen (1980:100). kapitel 7 paragraf 1 Allmänna handlingar Sekretess
Tillbaka till söka beslut