Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för att bl.a. ha utformat beslut om sjukpenninggrundande inkomst och sjukpenning på ett otydligt sätt

Försäkringskassan Socialförsäkringsbalken - SFB Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut
Tillbaka till söka beslut