Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för bristande rutiner för avlyssning av meddelanden som lämnats i de anställdas röstbrevlådor

Försäkringskassan Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avlyssning
Tillbaka till söka beslut