Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för felaktigt angiven diagnos i kommuniceringsbrev till den försäkrade

Försäkringskassan har i ett ärende om sjukersättning skickat ett kommuniceringsbrev till den försäkrade där felaktiga diagnoser angavs. Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för det inträffade. Det noteras att det är det andra ärendet hos JO på kort tid där kassan uppgivit felaktiga diagnoser i sin ärendehantering.

Tillbaka till söka beslut