Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Försäkringskassan för långsam handläggning, m.m. i två ärenden om EU-familjeförmåner (föräldrapenning)

Beslutet berör bl.a. informationsutbytet mellan EU-medlemsländer då någon ansöker om EU-familjeförmån. Försäkringskassan kritiserades såväl för att ha gjort en obefogad förfrågan till annat EU-medlemsland som för att inte genom förfrågan till det andra landet ha utrett de faktiska förhållandena i sin helhet. Försäkringskassan kritiserades även för långsam handläggning, bristande tillgänglighet, m.m.

Tillbaka till söka beslut