Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för dröjsmål med att meddela dom i ett mål om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Förvaltningsdomstolar Förvaltningsrättsinstruktion, förordning (1996:382) med Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Dom/domskäl Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut