Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Stockholm för hanteringen av yrkanden om förtursförklaring

Enligt lagen om förtursförklaring i domstol kan en enskild part ansöka om att hans eller hennes mål ska handläggas med förtur. I beslutet får Förvaltningsrätten i Stockholm kritik för att en begäran om förtur inte behandlades som en ansökan om förtursförklaring enligt nämnda lag.

Tillbaka till söka beslut