Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Förvaltningsrätten i Växjö för långsam handläggning av ett mål om registrering av en bouppteckning. Även uttalanden om domstolens handläggningstider generellt i mål som inte är förtursmål

Ett överklagande av ett beslut om registrering av en bouppteckning kom in till förvaltningsrätten den 16 april 2019 men målet avgjordes inte förrän den 6 oktober 2020, knappt ett år och sex månader efter att det kom in till domstolen. Förvaltningsrätten kritiseras för den långa handläggningstiden.

ChefsJO konstaterar vidare att förvaltningsrätten generellt har för långa handläggningstider i flera måltyper men att domstolens arbete för att komma till rätta med balanserna av mål har gett ett visst resultat. Samtidigt är förvaltningsrättens prognos om förbättrade handläggningstider beroende av flera externa faktorer, bl.a. tillgång till personal och en normal måltillströmning. Det är därför enligt chefsJO oroväckande att domstolen uppger sig komma att behöva hantera flera tillfälliga vakanser under 2021.

Beslutet lämnas över till riksdagen, regeringen och Domstolsverket för kännedom.

Tillbaka till söka beslut