Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Gemensamma överförmyndarnämnden för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner för en bristfällig motivering av ett beslut om förbud att bruka en framtidsfullmakt

En överförmyndarnämnd beslutade att förbjuda att en
framtidsfullmakt brukades för vissa åtgärder. Beslutets motivering är enligt JO så bristfällig att det inte går att förstå varför nämnden bedömde att förbudet behövdes. Överförmyndarnämnden kritiseras för att beslutet inte hade en sådan klargörande motivering som förvaltningslagen kräver.

Tillbaka till söka beslut