Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Hässleholms kommun för att en person förbjudits besöka en av kommunen driven butik

Kommunal förvaltning Regeringsformen - RF Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut