Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Helsingborgs tingsrätt för handläggningen av ett kvarstadsyrkande samt uttalanden om målsägandes svårigheter att återfå egendom

När en förundersökning rörande stöld av en bil lades ned underrättades målsäganden om att han kunde väcka talan om bättre rätt och begära kvarstad på bilen. Han gjorde detta, men tingsrätten prövade inte hans kvarstadsyrkande. Jag är mycket kritisk till tingsrättens handläggning. – Jag konstaterar också att ärendet visar på vissa svårigheter som en målsägande som utsatts för tillgreppsbrott kan möta om denne försöker återfå i beslag tagen egendom och jag skickar därför en kopia av beslutet till justitieutskottet och Justitiedepartementet.

Tillbaka till söka beslut