Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kammarrätten i Stockholm för handläggningen av ett mål enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Dåvarande Länsrätten i Stockholms län biföll en ansökan om att en ung kvinna skulle beredas vård med stöd av 4 § LVM. I domen fanns inget förordnande om att beslutet om tvångsvård skulle gälla omedelbart. Samma dag som domen inkom till Södermalms stadsdelsförvaltning i Stockholm sändes en begäran om handräckning till polisen för att kvinnan skulle föras till ett LVM-hem. Till följd av denna begäran fördes kvinnan till LVM-hemmet där hon togs in. Kvinnan överklagade domen till Kammarrätten i Stockholm som avslog överklagandet.

Kammarrätten får kritik för att inte ha uppmärksammat att länsrättens dom inte innehöll något förordnande om att beslutet om tvångsvård skulle gälla omedelbart.

Tillbaka till söka beslut