Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kinda kommun för hanteringen av en begäran om handlingsutlämnande

En person begärde att få ta del av vissa handlingar från Kinda kommun, som han visste fanns där. Hans begäran avslogs med hänvisning till att det i första hand var lantmäteriet som skulle lämna ut handlingarna. I beslutet uttalas att det saknas laglig grund för att avslå en begäran om att få kopior av allmänna handlingar med hänvisning till möjligheten att vända sig till en annan myndighet. Vidare uttalas att en myndighet som ligger 9 mil bort inte rimligen kan falla under begreppet ”närbelägen” i 2 kap. 12 tryckfrihetsförordningen.

Tillbaka till söka beslut