Tillbaka till söka beslut

Kritik mot kommun för bristande rutiner och åtgärder vid en anställds övergrepp mot boende i ett kommunalt gruppboende

Kommunal förvaltning Anmälningsskyldighet Information
Tillbaka till söka beslut