Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i kommunallagen

Kommunal förvaltning Kommunallagen (1991:900) Delegation/ ansvarsfördelning
Tillbaka till söka beslut