Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Åstorps kommun för att den delegerat uppgiften att vara krisledningsnämnd till sitt arbetsutskott i strid med såväl vad kommunfullmäktige beslutat om nämndernas organisation som bestämmelserna om delegation i kommunallagen

Tillbaka till söka beslut