Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen i Bromölla kommun för handläggningen av två s.k. barnavårdsutredningar

I två s.k. barnavårdsutredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, samtalade handläggare med en nioåring och en tolvåring utan att vårdnadshavaren före samtalen informerats om att utredningar inletts och utan samtycke från, eller information till, vårdnadshavaren om samtalen innan de genomfördes. De skäl kommunstyrelsen anfört för att vårdnadshavaren inte tidigare än vad som skedde, informerades om att utredningar inletts eller att samtal skulle hållas med barnen godtas inte.

JO riktar vidare kritik mot att samtalen med barnen genomfördes på barnens skola på det sätt som skedde.

Tillbaka till söka beslut