Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden i Uppsala kommun för att en intervju som en journalist höll med en rektor avbröts

En kommunikatör och en områdeschef inom Uppsala kommun avbröt en intervju som en journalist höll med en rektor vid en kommunal förskola.

JO konstaterar att tjänstemännen hindrade rektorn från att utnyttja sin grundlagsskyddade meddelarfrihet och kritiserar Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden i Uppsala kommun för det.

Tillbaka till söka beslut