Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Konstnärsnämnden som lämnat ett grundlagsstridigt besked om avgift för kopiering av allmänna handlingar med egen skanner

Kultur Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut