Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Brinkeberg, för brister i rutiner för underrättelse om besök

Kriminalvård Fängelselagen (2010:610) Anstalt Besök Underrättelse
Tillbaka till söka beslut