Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Gävle, för utformningen av ett dokumenterat samtycke beträffande utlämnande av uppgifter som omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess

Tillbaka till söka beslut