Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Håga, för felaktig handläggning i samband med nöjdförklaring och doms befordran till verkställighet

Anstalten upptog nöjdförklaring utan att de formella förutsättningarna var uppfyllda. Nöjdförklaringen var därför ogiltig och den aktuella domen därmed inte verkställbar. Till följd härav har Kriminalvårdens fortsatta handläggning av ärendet blivit formellt felaktig. Kriminalvården kritiseras för detta.

Tillbaka till söka beslut