Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för att en tjänsteman trots ett jävsförhållande har utfört administrativa uppgifter i förhållande till en intagen

En tjänsteman har på grund av jäv inte deltagit i beslutsfattande avseende en intagen. Tjänstemannen har emellertid registrerat besluten i Kriminalvårdens klientadministrativa system, med den följden att hennes namn har angetts i anslutning till besluten. I beslutet uttalas att det kan vara svårt för en enskild att skilja mellan beslutsfattande och administrativa åtgärder. Det finns således en betydande risk för att den som har registrerat beslutet även förknippas med beslutsfattandet. Även om en myndighet inte har agerat på ett partiskt sätt, är det nog så bekymmersamt att det i den enskildes ögon finns förhållanden som gör att opartiskheten går att ifrågasätta. Kriminalvården kritiseras för att tjänstemannen, trots jävsförhållandet, har utfört arbetsuppgifter som berört den intagne.

Tillbaka till söka beslut