Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för brister i hanteringen när det gäller uthämtning av en aviserad postförsändelse

Kriminalvård Fängelselagen (2010:610) Regeringsformen - RF Anstalt Grundläggande fri- och rättigheter
Tillbaka till söka beslut