Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Kumla, för långsam handläggning av ett misskötsamhetsärende och dröjsmål med delgivning av beslutet i ärendet

Kriminalvård Fängelselagen (2010:610) Anstalt Beslut Delgivning Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut