Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Mariefred, för brister i hanteringen av paketavier adresserade till intagna

Anstalten Mariefred har en rutin för hanteringen av paketavier som innebär att avin – om den är korrekt adresserad – inte förmedlas till den intagne, utan att han endast underrättas om att ett paket finns för uthämtning och att anstalten ska ordna med detta.

JO uttalar i beslutet att en paketavi är en försändelse i fängelselagens mening och att den rättsliga regleringen inte ger något utrymme för en sådan rutin. Avier borde därför så snart som möjligt förmedlas till de intagna och först därefter tas om hand för att hämta ut paketen. JO framhåller att hanteringen av avier givetvis inte negativt får påverka de intagnas möjlighet att få paket uthämtade genom Kriminalvårdens försorg, utan att såväl förmedlingen som uthämtningen måste organiseras på så sätt att paket kan hämtas ut i tid.

Tillbaka till söka beslut