Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, och en kriminalvårds-inspektör där om handläggningen av ett ärende om varning enligt fängelselagen m.m.

Tillbaka till söka beslut