Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Norrtälje, och en kriminalvårds-inspektör där om handläggningen av ett ärende om varning enligt fängelselagen m.m.

Kriminalvård Förvaltningslagen (2017:900) Regeringsformen - RF Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Bild- och ljudupptagning Fullföljdshänvisning Information Objektivitet, opartiskhet, saklighet
Tillbaka till söka beslut