Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Saltvik, för att ha tagit bort telefonnummer från INTIK-systemet utan att åtgärden har föregåtts av ett beslut m.m.

En intagen har haft ett antal telefonnummer inlagda i Kriminalvårdens s.k. INTIK-system utan att det har funnits beslut om telefontillstånd. Av den anledningen valde anstalten att ta bort dessa nummer. Bland de borttagna telefonnumren fanns nummer som den intagne även i fortsättningen ville ha möjlighet att ringa till. I beslutet uttalar JO bl.a. att Kriminalvårdens åtgärd att ta bort sådana telefonnummer innebär att den intagne inte tillåts ha fortsatt kontakt på de aktuella numren. Det har därmed varit fråga om ärendehandläggning som gått den intagne emot och anstalten kritiseras för att inte ha dokumenterat åtgärden i beslut.

Tillbaka till söka beslut