Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Skänninge, för att en intagen fick felaktig information om möjligheten att genomgå allergiutredning i anstalten

En intagen som påstod att han var allergisk mot bl.a. vissa typer av fisk och önskade specialkost, fick felaktig information från anstaltens sjukvård om möjligheterna att göra ett allergitest. Anstalten får kritik för detta. Enligt JO framstår anstaltens hantering som delvis nonchalant och den har inte varit förenlig med fängelselagen.

JO har tidigare uttalat att en förutsättning för att en intagen ska få specialkost på grund av allergi är att allergin är dokumenterad. I detta beslut tillägger JO att det är rimligt om Kriminalvården erbjuder intagna möjlighet att genomgå allergiutredning om en påstådd allergi inte är medicinskt dokumenterad före intagningen. Vidare konstaterar hon att det av myndighetens handbok på området framgår att utgångspunkten ska vara att den intagnes egna uppgifter om allergi är korrekta. Hon har naturligtvis inte någon invändning mot detta, men framhåller vikten av att intagna vid behov får genomgå allergiutredningar.

Tillbaka till söka beslut