Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Tillberga, för handläggningen av en ansökan om besökstillstånd. Anmälningarna innehåller även klagomål på hur begreppet brottsoffer använts av anstalten Skogome

Kriminalvården kritiseras för långsam handläggning av ett ärende gällande besökstillstånd. Beslutet innehåller även uttalanden om användandet av begreppet brottsoffer i fråga om barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående. I beslutet beskrivs även hur Kriminalvården kan gå till väga om man gör bedömningen att en intagens permissionsplanering inte kan godkännas fullt ut.

Tillbaka till söka beslut