Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, anstalten Umeå, för hanteringen av försändelser till en intagen

En anstalt får kritik för vanemässigt omhändertagande av teckningar och målningar adresserade till en intagen. Utredningen visar att anstalten har omhändertagit innehållet i försändelser både före och efter att ett vykort med misstänkt narkotika påträffats i den intagnes bostadsrum och även efter att en analys av det misstänka vykortet visat negativt resultat. JO konstaterar att det måste ske en individuell prövning i varje enskilt fall för att ett omhändertagande ska bli aktuellt och noterar att anstalten inte har tillämpat det tillvägagångssätt som beskrivs i Kriminalvårdens egen handbok. Där anges att försändelser som vid granskning verkar misstänkta ska skickas till Nationellt forensiskt centrum (NFC) för analys. Enligt JO har anstaltens hantering av den intagnes försändelser inte varit proportionerlig.

Tillbaka till söka beslut