Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården för att vissa formuleringar i beslut inte uppfyllt kraven på saklighet och opartiskhet

JO är kritisk till vissa formuleringar i beslut om besöks- och telefontillstånd eftersom de kan ge intryck av att beslutsfattaren har en negativ uppfattning om en viss folkgrupp och att det kan ha påverkat utgången i ärendena. Hon framhåller att redan risken för att andra kan uppfatta att saklighet och opartiskhet inte iakttas är tillräcklig för att ett handlande ska kunna anses strida mot de grundlags-stadgade kraven på detta i 1 kap. 9 § regeringsformen.

Tillbaka till söka beslut