Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kriminalvården, häktet Göteborg, för hanteringen av en intagens begäran om tandvård

En intagen i häktet Göteborg hade väntat i mer än en månad på akut tandläkartid när han förflyttades till anstalt utan att ha fått någon tandvård. Han fick därmed inte någon behandling för sina tandbesvär inom de tidsramar som anges i myndighetens egna riktlinjer. JO anser att den intagne har orsakats onödigt lidande. Enligt JO är det inträffade inte acceptabelt, och därför får häktet Göteborg kritik. Häktet kritiseras också för att dokumentationen i det aktuella ärendet har varit otillräcklig. I beslutet uttalar JO vidare att häktet måste se till att intagna som är i behov av akut tandvård får det så snabbt som möjligt och att det är viktigt att det på enskilda verksamhetsställen finns tydliga, lämpligen skriftliga, närmare rutiner för hur sådana fall ska hanteras. De rutiner som har tillämpats i häktet Göteborg framstår enligt JO som klart bristfälliga.

Tillbaka till söka beslut