Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten för långsam handläggning av ett ärende om skuldsanering

I ett ärende om skuldsanering tog det över sju månader innan Kronofogdemyndigheten började handlägga ärendet. Myndigheten får kritik för att handläggningen inte har stämt överens med det krav på skyndsamhet som gäller i ärenden om skuldsanering.

Tillbaka till söka beslut