Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten som fortsatt verkställigheten i ett mål trots att full betalning erlagts

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Utmätning
Tillbaka till söka beslut