Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kronofogdemyndigheten, som handlagt ärenden om utmätning av egendom i bankfack på ett felaktigt sätt

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Avsaknad av lagstöd Omhändertagande Utmätning
Tillbaka till söka beslut