Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Kungälvs kommun som utan rättsligt stöd tagit ut en avgift för att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form

Kommunal förvaltning Allmänna handlingar Avgift
Tillbaka till söka beslut