Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län för att inte ha anmält ett brott mot djurskyddslagen till åklagare eller polis

I sin verksamhet som kontrollmyndighet enligt djurskyddslagen (1988:534) fick länsstyrelsen reda på att en ridskola drevs utan tillstånd. Det är ett brott mot djurskyddslagen att driva ridskola utan tillstånd och länsstyrelsen får kritik för att inte ha fullgjort sin skyldighet att anmäla brottet till åklagare eller polis.

Tillbaka till söka beslut