Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Stockholms län och allvarlig kritik mot en tjänsteman där för åtgärder som vidtagits inom ramen för tillsynen över stiftelser

Ordföranden i en stiftelse kontaktade en tjänsteman vid Länsstyrelsen i Stockholms län för rådgivning i vissa frågor som rörde stiftelsen och styrelsearbetet. Inom ramen för tillsynsuppdraget deltog tjänstemannen vid ett antal styrelsesammanträden. Vid ett av sammanträdena agerade tjänstemannen som om han var god man för stiftelsen utan att han hade något sådant förordnande, och fattade på den grunden tre beslut i styrelsens ställe. Vid ett annat styrelsesammanträde röstade tjänstemannen utan att ha rätt till det. Han hanterade vidare ett överklagande av ett beslut om verkställighetsförbud felaktigt.

JO konstaterar att tjänstemannen på flera punkter brustit i utövandet av tillsynsuppdraget. Eftersom han – när han agerade god man – medvetet gick utöver sina befogenheter riktar JO allvarlig kritik mot honom. Även länsstyrelsen får kritik för tjänstemannens agerande.

Tillbaka till söka beslut