Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att den i ett tillsynsärende överprövade ett av en domstol beslutat villkor för strandskyddsdispens

Mark- och miljödomstolen hade gett strandskyddsdispens för ett stängsel under villkor att en del av stängslet flyttades. Vid tillsyn konstaterade länsstyrelsen att stängslet inte hade flyttats. Trots det skrev länsstyrelsen av sitt tillsynsärende utan åtgärd. Som skäl för sitt beslut skrev länsstyrelsen bl.a. att det inte vore proportionerligt att ingripa genom ett föreläggande att följa villkoret. Länsstyrelsen får kritik för att den överprövade domstolens dom.

Tillbaka till söka beslut