Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Medborgarnämnden i Värnamo kommun för brister i utredningsförfarandet i ärenden om ekonomiskt bistånd

I beslutet uttalar sig JO om utredningsförfarandet i ärenden om ekonomiskt bistånd. Medborgarnämnden i Värnamo kommun får kritik för utformningen av vissa frågeformulär och blanketter i sådana ärenden.

Tillbaka till söka beslut