Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Migrationsverket för att man spärrat ett konto för uttag och hindrat asylsökanden från tillgång till sin dagersättning

Utlänningsärenden Mottagande av asylsökande m.fl., lagen (1994:137) om Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut