Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Migrationsverket för långsam handläggning av ett återvändandeärende

Utlänningsärenden Utlänningslagen (2005:716) Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut