Tillbaka till söka beslut

Kritik mot Norra Hisingens stadsdelsnämnd, Göteborgs kommun, för dröjsmål med att vidta utredningsåtgärder i ett barnavårdsärende sedan en polisanmälan gjorts

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 2 Barn/ungdom Långsam handläggning
Tillbaka till söka beslut